İŞE ALIM VE FESİH SÜREÇLERİ

4-isealimÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİ

Pera Kariyer Çözümleri, üst düzey pozisyonlarda titiz bir çalışma yöntemini benimser. Öncelikle müşteriyi ziyaret ederek, şirketin stratejik hedeflerini, pozisyonun yetkinliklerini, organizasyon içindeki yerini, ücret ve yan hakları ile müşteri beklentilerini analiz ederek işe başlar.

Pera Kariyer Çözümleri, üst düzey yönetici seçme ve yerleştirmede ‘’headhunting’’ yöntemini kullanmaktadır. Aday araştırmasında hem aday hem de firma açısından gizlilik önemlidir ve bu süreç tecrübeli uzmanlar tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Gerek adayın gerekse şirket bilgilerinin gizliliği korunmakta ve her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi akışı sağlanmakta, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayın müşteriye kazandırılması hedeflenmektedir.

Pera Kariyer Çözümleri, Müşteri ile birlikte mülakat yapılacak adayları belirler, işe alım süreçlerini başlatır ve adayın işbaşı yapmasına kadar süreci takip eder. Bu süreçte sadece adayın müşteri için uygun aday olup olmadığına bakmaz, aynı zamanda pozisyonun da adayın kariyer hedeflerine ne kadar uygun olduğuna dikkat eder. Her iki tarafın da doğru karar vermesine odaklanır.

Pera Kariyer Çözümleri, işe yerleştirdiği her bir pozisyon için belirli bir süre istihdam garantisi verir.

ORTA DÜZEY YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİ

Pera Kariyer Çözümleri; orta düzey yönetici ve nitelikli personel seçme ve yerleştirme hizmetini başlatmak için öncelikle müşteriden açık pozisyonla ilgili personel talep formunu alır.

En uygun adayları belirlemek için önce Faster CV aday veritabanından araştırmalar yapar. Uygun adaylara iş önerisinde bulunur. İhtiyaç olması halinde kendi network ağı ile birlikte birçok aday araştırma yöntemini bir arada kullanarak, mülakat değerlendirme sonucu uygun adayları en geç bir hafta içinde müşteriye sunmaya başlar.

Pera Kariyer Çözümleri, adaylarla yetkinlik mülakatı yapmaktadır. Bu süreçte özellikle adayların çalıştığı şirketlerdeki somut ve ölçülebilir başarılarına odaklanır. Ayrıca adayın kişisel özelliklerinin müşteri firmanın kurum kültürüne ne kadar uygun olup olmadığını sorgular.

Müşterinin uygun bulduğu adayların mülakat organizasyonlarını yaparak, pozisyonun kapanmasına kadar tüm süreçleri titizlikle takip eder.

Firma adı gizli pozisyon araştırmalarında müşteri firma, adayla mülakat yapıncaya kadar firma adı adayla paylaşılmaz.

Pera Kariyer Çözümleri, işe yerleştirdiği her bir pozisyon için belirli bir süre istihdam garantisi verir.

TOPLU İŞE ALIM

Pera Kariyer Çözümleri, Satış kadrolarının oluşturulması ve Yönetici Adayı gibi benzer nitelikteki pozisyonların toplu işe alımında, geniş aday havuzunun içinden kısıtlı zamanda en doğru adayları seçen etkin ve hızlı bir değerlendirme süreci sunar. Bu süreçte; değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve proje planlanmasından, değerlendirme araçlarının hazırlanması ve adayların grup görüşmelerinde değerlendirilerek detay raporların hazırlanmasına kadar olan tüm aşamalarda müşterilerine profesyonel destek verir.

İŞTEN ÇIKARMA VE YÖNLENDİRME

Günümüzde şirketler ve insan kaynakları için işe alım kadar işten çıkarmak ta özenle üstünde durulması gereken bir husustur. Çalışanların işten çıkarılma yöntemleri diğer çalışanları performansını ve şirkete bağlılığını etkilediği gibi şirketin kurumsallık yolundaki imajını da zedelemektedir. Burada devreye profesyonel bir hizmet girmelidir.

Çeşitli nedenlerle organizasyonda yaşanan değişim ve yapı değişiklikleri sırasında ve sonrasında işgücünün yeniden planlanması gerekebilir. Bu süreçte işini kaybedecek çalışanların olması durumunda, Pera Kariyer Çözümleri kuruma hukuki, idari, iletişim ve kariyer yönlendirme danışmanlığı gibi bir yaklaşım ile hizmet verir.

Bu süreçte sunduğu destek ile işini kaybedecek çalışanlara verilen değerin etkin biçimde ifade edilmesini, geride kalan çalışanların motivasyonlarının azalmadan bağlılıklarının devamlılığını, yetenekli çalışanları elde tutabilme firmanın sorumluluk ve hukuk anlayışına dair pozitif bir imaja ve saygınlığa sahip olmasını sağlar.

Upandlearn.com

upandlearn-k

cizgi

İletişim

Astoria Towers
Kempinski Residences
Büyükdere caddesi No:127
B Kule Kat:8 PK:34394
Şişli / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 244 9222
Fax:+90 212 244 9221

cizgi